Utilizarea corectă a echipamentelor individuale de protectie în construcții

De-a lungul anilor s-a constatat ca, daca pe santierele de constructii nu s-au respectat normele de protectie a muncii, s-au produs accidente cu victime si distrugeri materiale. Din pacate, dupa anul 1990, pe fondul unei accentuate dezvoltari a lucrarilor de constructii, dar si a nerespectarii normelor de protectia muncii, numarul accidentelor a fost si este, inca, destul de mare.

Unele aspecte pe aceasta tema puteti sa le desprindeti lecturand randurile care urmeaza.

n primul rand, trebuie sa stiti ca exista Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, care prevede adoptarea, in mod prioritar, a masu­rilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala, cum ar fi echipamentul individual de protectie (EIP) care trebuie sa fie printre ultimele masuri adoptate.

Intre factorii economici, echipamentul individual de protectie repre­zinta, uneori, principala masura de protectie adoptata.

In ceea ce priveste EIP exista o mare diversitate de mijloace (tabelul 1).

• cele care asigura protectie pentru parti ale corpului sau pentru intreg corpul;

• cele impotriva unuia sau mai multor riscuri;

• cele pentru diverse situatii de lucru;

• cele care apartin unor clase de calitate / niveluri de performanta diferite;

• cele care sunt declarate conform unuia sau mai multor standarde;

Impotriva caderii de la inaltime exista:

• Sistemul de pozitionare (foto 1);

• Sistemul de acces pe franghie (foto 2);

• Sistemul de limitare a depla­sarii: cu punct de ancorare fix (foto 3) sau cu punct de ancorare mobil (foto 4).

Consecintele frecvente ale utilizarii incorecte a echipamentelor individuale de protectie in constructii sunt grupate in:

• Accidente cu incapacitate temporara de munca: intepari (mana);

• Accidente cu incapacitate temporara de munca: striviri, intepari (picior). De aceea, atentie la incal­tamintea de securitate si antiperforatie;

• Accidente cu incapacitate temporara de munca: accidente la ochi;

• Imbolnaviri cu incapacitate temporara de munca: raceli.

Accidentele mortale reprezinta 15% din totalul accidentelor de munca, in care caderile de la inaltime constituie cauza principala, iar neutilizarea EIP – al III-lea loc ca frecventa a producerii accidentelor.

Utilizarea corecta a echipamentului individual de protectie se poate realiza aplicand prevederile legale:

1. Identificarea echipamentelor indi­viduale de protectie necesare pentru posturile de lucru:

• identificarea totalitatii riscurilor existente care nu pot fi prevenite prin alte mijloace si a partilor corpului expuse la acestea;

• luarea in consideratie a condi­tiilor de mediu si de munca (de ex. configuratie loc de munca);

• definirea caracteristicilor necesare pentru fiecare sortiment de EIP.

• amenajarea locurilor de munca (in special pentru lucrul la inal­time, in spatii inchise si in conditii de izolare);

• stabilirea prin instructiuni de lucru a obligatiilor referitoare la EIP

2. Dotarea cu echipamente individuale de protectie se realizeaza prin:

• procurarea de EIP conform cerintelor legislatiei referitoare la conditii pentru libera circulatie a EIP:

– Marcaj CE;

• procurarea de EIP care sa aiba caracteristici corespunzatoare riscu­rilor implicate si conditiilor existente la locul de munca (atentie identificare):

– Conform progresului tehnic – standarde in vigoare;

– Formare personal competent;

• acordarea gratuita de EIP;

• acordarea de EIP adecvat cerin­telor ergonomice si starii sanatatii lucratorului, care sa se potriveasca in mod corect persoanei care il poarta, dupa toate ajustarile necesare;

• inlocuirea echipamentului deteriorat – supraveghere, comunicare.

3. Furnizarea instructiunilor cores­punzatoare lucratorilor – instruirea la locul de munca:

• informatii privind caracteristicile echipamentului si a rolului sau;

• informatii privind verificarile inainte de fiecare utilizare;

• obligatoriu, exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si de prim ajutor;

• antrenamente pentru modul de purtare a echipamentului individual de protectie:

– echipamente individuale impotriva caderilor de la inaltime;

– aparate de protectie respiratorii;

– echipamente de interventie (antichimice, anticalorice);

– echipamente de salvare.

4. Organizarea activitatii de pastrare, intretinere si denocivizare a echi­pamentului individual de protectie:

A. Urmarirea intretinerii:

• curatare;

• denocivizare;

• verificari periodice;

• reparatii;

B. Urmarirea manipularii;

C. Depozitarea adecvata;

D. Inlocuirea.

5. Utilizarea corecta a EIP de catre lucratori, in conformitate cu fisa de instructiuni:

• pe intreaga perioada in care este expus la riscuri;

• numai in scopurile si in limitele de utilizare indicate de producator:

– Utilizarea unui EIP in alte scopuri decat cele indicate de producator = falsa protectie = accident sau imbolnavire (chiar daca EIP era conform cerintelor legale/standardelor in vigoare).

• dupa efectuarea verificarilor inainte de utilizare, recomandate de producator:

– persoana instruita teoretic si practic.

• numai daca a fost supus verificarilor periodice obligatorii:

– persoana competenta;

– aparatura.

Greșeli frecvente și accidente

Cazul 1

• Obligatie legala:

Amenajarea locurilor de munca, stabilirea prin instructiuni de lucru care sa cuprinda obligatiile referitoare la EIP in cazul lucrarilor de decofrare a diafragmelor de beton – demontare a ramelor de prindere, ridicarea si inlaturarea ramelor cu macaraua; risc de cadere in gol de la inaltime foarte mare.

• Masuri corecte:

Elaborarea instructiunilor de lucru pentru operatia respectiva care sa cuprinda:

– indicarea tipului de EIP adecvat pentru lucrul la inaltime;

– indicarea punctului de ancorare;

– modalitati de asigurare ca punctul de ancorare are rezistenta corespunzatoare;

– dotarea cu EIP adecvat configuratiei locului de munca;

– instruirea lucratorului.

• Situatie practica:

Lucratorul, echi­pat cu un sistem de limitare a depla­sarii s-a ancorat de rama, a demontat rama fara sa o prinda de macara. S-a prabusit impreuna cu o parte a cofrajului exterior. Nu existau instruc­tiuni de lucru.

• Consecinta:

Accident mortal. Ar fi putut fi evitat daca punctul de ancorare era ales corect si lucratorul era echipat cu un sistem de oprire a caderii, nu de limitare.

Cazul 2

• Obligatie legala:

Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru postul de lucru: lucrari de intretinere pe fatada cladirilor, cu luarea in consideratie a conditiilor de mediu si de munca (de ex. configuratie loc de munca).

• Masuri corecte:

Selectionarea tipului de EIP impotriva caderilor de la inaltime adecvat: sistem de acces pe coarda format: centura scaun, franghie de acces/lucru cu dispozitiv de cobo­rare, subsistem de oprire a caderii – franghie de securitate + opritor de cadere (foto 12).

• Situatie practica: utilizarea unui sistem incomplet: doar centura scaun fara subsistem de oprire a caderii (foto 13).

• Consecinta: accident mortal determinat de ruperea franghiei de acces/lucru. Ar fi putut fi evitat daca sistemul era complet – lucratorul ramanea suspendat in sistemul de oprire.

Cazul 3

• Obligatie legala:

Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru postul de lucru: lucrari de reparare pe pilonii antenelor, cu luarea in consideratie a conditiilor de mediu si de munca (de ex. configuratie loc de munca).

• Masuri corecte:

Selectionarea tipului de EIP impotriva caderilor de la inaltime adecvat: sistem de pozi­tionare combinat cu un sistem de oprire a caderii format din: centura complexa cu elemente de prindere laterale si opritor de cadere (foto 14).

• Situatie practica:

Utilizarea unui sistem incomplet format doar din centura de pozi­tionare cu franghie reglabila care inconjoara pilonul si care a fost cuplat la centura prin carabiniere (foto 15). In cursul desfasurarii lucrarii la inaltime, pe pilon, muncitorul a desfacut o carabiniera pentru a se ancora intr-o pozitie mai conve­nabila, moment in care s-a dezechilibrat si a cazut in gol.

• Consecinta:

Accident mortal cauzat de utili­zarea unui EIP inadecvat: sistem de pozitionare fara sistem de oprire caderii.

Cazul 4

• Obligatie legala:

Utilizarea EIP numai in scopurile si in limitele de utilizare indicate de producator (folosirea corespunzatoare a unui sistem de acces pe franghie la loc de munca cu suprafete rugoase, muchii taioase (pervaz din gresie cu muchii nefi­nisate de la fereastra unui apartament de la etajul 6);

• Masuri corecte:

Cunoasterea si respectarea de catre lucrator a instructiunilor furni­zate de producatorul EIP. Utilizarea mij­loa­celor de protectie suplimentara indicate de producator sau de angajator.

• Situatie practica:

Un sistem de acces pe franghie a fost ancorat astfel incat franghia de lucru trecea peste o muchie taioasa; urmare a balansarii, franghia a fost taiata.

• Consecinta:

Accident mortal determinat de ruperea franghiei de acces/lucru. Ar fi putut fi evitat daca se adoptau masuri de protectie a franghiei la trecere peste muchii taioase sau daca sistemul era complet – lucratorul ramanea suspendat in sistemul de oprire a caderii.

Persoane cu responsabilitati asupra utilizarii corecte a EIP:

• angajatorul;

• angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si pro­tectie/serviciul extern de prevenire si protectie si aprobate de catre angajator;

• serviciile de aprovizionare;

• comitetul de securitate si sanatate in munca;

• serviciul de intretinere/laboratoare externe;

• lucratorul.

Ignorarea prevederilor legale, superficialitatea in rezolvarea sar­cinilor de serviciu, neconstientizarea riscurilor si a consecintelor neres­pectarii instructiunilor duc la accidente sau imbolnaviri profesionale;

Echipamentul individual de protectie poate reprezenta masura principala de asigurare a securitatii la locul de munca.

Securitatea la locul de munca prin EIP se imbunatateste sau se desavarseste doar prin participarea, colaborarea, conlucrarea tuturor persoanelor cu atributii in legatura cu locul de munca, de la angajator la lucrator!

Share This:
free vectors